Hırvatca Yeminli Tercüme Bürosu

SAYGINER | Hırvatça | Tercüme Bürosu, Yeminli Tercüme Notary Public Certified Sworn Translation Services.

0216 310 10 18 Hırvatça hızlı ve güvenilir yeminli çevirmen.

Tercüme, Tercüme Bürosu, Yeminli Tercüme, Çevirmen

Hırvatca Yeminli Tercüme Bürosu

Saygıner Tercüme Mahkeme kararları, uygunluk belgeleri, sözleşmeler, tanık ifadeleri, uzman raporları, patentler ve fikri mülkiyet belgeleri, yıllık raporlar, lisanslar, kayıt belgeleri, hakem çözümü, pazarlama ve satış anlaşmaları, hukuki yazışmalar, kanun ve yönetmelikler, beyanname, iş sözleşmesi, vekaletnameler.

Saygıner  Noter yeminli tercüme; yasal sorumluluğu yüklü olan bir tercüme türüdür. İmzalanmış mahkeme kararları, ticari sözleşmeler, ehliyetler, nüfus cüzdanları, transkript, şirket faaliyet raporları, emeklilik belgeleri, imza sirküleri, patent belgeleri gibi birçok belgeleri noter yeminli tercümanlarımız tarafından yemin zaptının bulunduğu anlaşmalı noterlerimiz tarafından onaylanmaktadır.

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. 

Apostilli Nüfus Kayıt Örneği Nereden Alınır?

Nüfus kayıt örneğinin yurt dışındaki geçerliliğini sağlamak için yeminli tercümanlar ile nüfus kayıt örneği yeminli tercümesi yapıldıktan sonra orijinal belge ile tercüman kişinin imzası noter tarafından onaylanmalıdır. Bu aşamada noterin imzası ve mührü eklenerek nüfus kayıt belgenizin Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylandığı belgelenmiş olmaktadır. Daha sonra kaymakamlık ya da valilik, imza ve mührünün gerçek olduğunu onaylamaktadır. 

Apostilli Diploma Nereden Alınır?

Apostilli diploma belgesi için orijinal belgenizi alarak yeminli bir tercüme bürosu veya yeminli bir tercümana gidip, belgeyi ibraz edeceği ülkenin diline tercümesi yaptırılır. Diploma belgesi tercümesi için, noter tarafından tercüme bürosunun ya da tercümanın yemin zaptı olduğu tasdiklenir. Noterde onaylanan bu tercüme illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa (noterin bulunduğu il ve ilçedeki) götürülerek Apostil onayı yapılır. Artık bu diploma diğer bir ülkeye sunulabilir. 

Apostil Geçerlilik Süresi

Apostil şerhi bulunan belgenin belirli bir geçerlilik süresi yoktur. Fakat eğer Apostil mührü bulunan belgenin bir geçerlilik süresi varsa, belgenin geçerlilik süresi sona erdiğinde Apostil işlemi de geçersiz olmuş olur. Aynı zamanda nüfus kayıt örneklerine yapılan Apostil işleminin ise altı ay geçerliliği bulunmaktadır. 

Apostil Belgesi Nereden Alınır?

Türkiye’de Apostil işlemini gerçekleştiren makamlar; Valilik, kaymakamlık veya adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıklarıdır. Ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıklarında Apostil işlemleri gerçekleştirilebilir. 

Bir belgeye Apostil şerhi uygulanmadan önce yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilip daha sonra ise yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterde onaylatılması gerekmektedir. 

Pasaport Tercümesi, Diploma Tercümesi,Transkript Tercümesi, Askerlik Belgesi Tercümesi,Tapu Tercümesi,Mezuniyet Belgesi Çevirisi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Araç Kasko Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi, Adli Sicil Kaydı Tercümesi, Uzmanlık Belgesi Çevirisi, Nüfus Kayıt

Call Now Button