Çekmeköy APOSTİL NEDİR

Apostil

APOSTİL NEDİR?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir.

Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir.

Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Bir Apostil belgesinin bileşenleriApostillerde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur. Bir apostil belgesi aşağıdaki unsurlardan oluşur:           belgenin düzenlendiği ülkenin adı;           belgeyi imzalayan kişinin adı;           belgeyi imzalayan kişinin sıfatı;           belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı           tasdik edildiği yer;           tasdik edildiği tarih;           apostili düzenleyen makam;           apostil numarası;           apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi;           apostili düzenleyen yetkilinin imzası.